Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Pravila o privatnosti Zubna Poliklinika Nika Zadar i slažete se s njima. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.

Pravila o privatnosti

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA „NIKA“

Politika privatnosti Stomatološke poliklinike „NIKA“ (u daljnjem tekstu Poliklinika) je dokument koji je u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka te Uredbom EU 2016/679.
Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može izravno ili neizravno utvrditi poput imena, adrese, e-maila, IP adrese, poštanske adrese, medicinske dokumentacije i sl.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima (prikupljanje, pohrana, upotreba, uvid i/ili prijenos). Prikupljanje, obrada i zaštita privatnosti osobnih podataka temelji se na zakonskoj osnovi obrade. Poliklinika Nika prikuplja osobne podatke koji su nužni u svrhu pružanja medicinskih usluga.
Poliklinika Nika NE prikuplja osobne podatke osima kada ih korisnik usluga/pacijent izričito učini dostupnim, npr. prilikom upisa u registar pacijenata. Davanjem osobnih, medicinskih i srodnih podataka smatra se da je dana privola za njihovo korištenje od strane Poliklinike.
Osobni podatci se u Poliklinici skupljaju dobrovoljnim davanjem istih u pismenom formatu, nakon čega se unose ručno u elektronski format. Poliklinika Nika je zdravstvena ustanova i obvezna je čuvati osobne podatke svojih pacijenata. Slijedom rečenog Poliklinika NE trguje, ne ustupa ili mijenja prikupljene osobne podatke.. Podatci mogu biti ustupljeni trećim osobama na zahtjev samog korisnika/pacijenta. Također, prikupljeni osobni podatci se mogu koristiti radi tehničkog upravljanja internetskim stranicama i organizacije elektronske ponude.
Upoznati smo s obvezom obavješćivanja nadzornog tijela AZOP (u roku od 72 sata) i svih čiji podatci budu eventualno kompromitirani, odnosno ukoliko ih je saznala neovlaštena osoba.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Poliklinika čuva sakupljene podatke u fizičkom i/ili elektronskom obliku. Podatci su zaštićeni prema postojećim standardima i tehničkim mogućnostima. Svi osobni podatci u elektronskom obliku se čuvaju na serverima zaštićenim lozinkama.

WEB STRANICA

Web stranica Poliklinike ne sakuplja osobne podatke posjetioca, s izuzetkom pristanka na kolačiće (Cookies) koji su neophodni za funkcioniranje web stranice. Upit poslan putem kontakt formulara ne sprema osobne podatke, niti ugrožava online sigurnost posjetitelja.

COOKIES/KOLAČIĆI

Naše Internet stranice koriste tzv. ,,kolačiće''. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se pohranjuju na računalu radi ubrzavanja usluge, sustav je internetski standard kojeg koriste brojne web stranice širom svijeta. Sustav je automatski i ne omogućava identifikaciju korisnika. Kolačići mogu biti stalni, koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta, te privremeni koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici. Korisnik u svakom trenutku može izbrisati sve kolačiće sa svog računala u svom web pregledniku.
Pristupom web stranicama Poliklinike Nika, web server automatski prikuplja podatke koji uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu itd. Ovi statistički podaci se prikupljaju i analiziraju isključivo u masovnom i anonimnom obliku.

NEWSLETTER I ELEKTRONSKE INFORMACIJE

Ukoliko će Poliklinika slati Newsletter, tada će se on nalaziti na na zasebnom web serveru i neće sadržavati osobne podatke (primjerice ime, prezime, spol, dob, adresu itd.) već samo email adrese. Osobni podaci fizički i elektronski će biti odvojeni od web servera i podatke neće biti moguće kombinirati automatski.
Popunjavanjem pristupnog obrasca korisnik odabire želi li primati newsletter. Korisnik se i sam može direktno prijaviti na listu putem web stranice Poliklinike Nike. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati primanje newslettera/elektronskih informacija putem jasno označenih linkova prisutnih na dnu svake elektroničke poruke.
Poliklinika Nika osigurava maksimalnu anonimnost svojim korisnicima. Newsletter elektronske informacije koriste listu emailova, koja NE sadržava nikakve osobne podatke (ime, prezime, adresu, dob, spol itd.). Elektronska lista primatelja newslettera/elektronskih informacija obrađuju se ručno i fizički je odvojena od drugih osobnih podataka koji se čuvaju u elektronskom formatu.

ELEKTRONIČKA SIGURNOST I ZAŠTITA OD VIRUSA

Poliklinika Nika ulaže velike napore kako bi osigurala sigurnost osobnih podataka sukladno s važećim propisima o zaštiti podataka (npr. Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Sakupljeni osobni podatci zaštićeni su od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog izdavanja.
Web stranica poliklinike, newsletter i lokalni server zaštićeni su lozinkama i programima za zaštitu o virusa. Poliklinika Nika odgovorna je za zaštitu podatka na lokalnom serveru. Tvrtke pružatelji usluga odgovorni su za iste na vanjskim (web) serverima.

ROK POHRANE

Poliklinika Nika pohranjuje i čuva osobne podatke u zakonskim rokovima.

PRAVO NA PRISTUP I PRAVO NA ZABORAV

Sukladno GDPR odredbama svaki korisnik/posjetitelj ima pravo tražiti uvid u svoje osobne podatke. Radi zaštite istih traženje uvida moguće je samo ako tražitelj predoči osobne identifikacijske dokumente i pismenu molbu. Osobne podatke ne šaljemo na telefonski ili email upit.
Pravo na zaborav (brisanje) moguće je ostvariti na pismeni zahtjev i s predočenjem odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta, tražilac mora potpisati i izjavu kojom se Poliklinika Nika oslobađa svake daljnje odgovornosti. Nakon primanja valjanog zahtjeva svi osobni podaci korisnika brišu se iz svih podataka i arhiva u roku od dva tjedna, o čemu će korisnik primiti pismenu potvrdu.
Napominjemo da ovako izbrisane podatke NE možemo vratiti, odluka je stoga konačna. Sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Čuvanje podataka o liječenju propisano je Zakonom o dentalnoj medicini i to u trajanju od 10 godina te se slijedom toga ne može udovoljiti zahtjevu podnijetom prije proteka zakonom propisanog roka.

NAČIN OBRADE PODATAKA

Poliklinika Nika obrađuje podatke isključivo manualno, automatizirana obrada je moguća od strane vanjskih pružatelja usluga (web server) koji snose odgovornost za njihovu sigurnost.

SVE PROMJENE, INFORMACIJE I BRISANJA OSOBNIH PODATAKA MOGUĆE ZATRAŽITI SAMO PISANIM PUTEM UZ VALJANU IDENTIFIKACIJU.

Kontakt

Ante Kovačića 10
23000 Zadar, Hrvatska

+385 (0)23 337 765
+385 (0)98 662 392

info@poliklinika-nika.hr
www.poliklinika-nika.hr

Radno vrijeme

Ortodoncija

ponedjeljak, srijeda:
14:00 – 19:00
utorak, četvrtak, petak:
09:00 - 14:00

Kako do nas

Ante Kovačića 10
23000 Zadar, Hrvatska